Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

Ehem
Reposted fromFlau Flau

July 23 2017

Ehem
siadając na najobrzydliwszym fotelu w tramwaju.

July 15 2017

0254 b6e9
Reposted fromirmelin irmelin
0252 5eda
Reposted fromirmelin irmelin
Ehem
2572 16a0
Reposted fromfearnopain fearnopain viaeruannalle eruannalle

June 18 2017

Ehem

June 04 2017

6137 9986
Reposted fromplan9 plan9 viazurawianiaczka zurawianiaczka

May 17 2017

Ehem

May 15 2017

May 13 2017

Ehem
1453 a411 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSenyia Senyia
0679 3552 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Ehem
8098 2e63
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss

May 07 2017

Ehem
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene vianiemaproblemu niemaproblemu

May 06 2017

Ehem
9675 5038 500

youthetrevival:

yungbattosai:

youthetrevival:

You know how mad I’d be if this happened to me in real life?

You’d be dead?

Yeah, but, I’d be mad as hell about it.

May 04 2017

Ehem
9043 d0e8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Ehem
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Ehem
5184 7b54
Reposted fromirmelin irmelin viaMaryiczary Maryiczary
Ehem
Lubię ludzi nieśmiałych i wrażliwych. Ludzi którym wstyd uniemożliwia funkcjonowanie. Lubię ludzi smutnych z poczuciem humoru. Lubię tych którzy są wystraszeni. Lubię takich którzy pragną zmienić na lepsze, ale nie wiedzą do końca jak i którędy. Lubię ludzi próbujących pokochać życie, mimo całej świadomości o nim.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaAmericanlover Americanlover
Ehem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl