Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

Ehem
2978 e8ea 500
Listopad mnie dopadł
Reposted fromkrn krn
Ehem
2115 3613 500
Reposted fromu-dit u-dit viamontak montak
8873 43b9 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaOnly2you Only2you

November 04 2018

Ehem
9946 3426 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney
Ehem
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena
Ehem
"Tak bardzo potrzebujemy bliskości. Tak bardzo czujemy się samotni ze sobą, że nieustannie szukamy kogoś, kto z nami tę samotność będzie dzielił. Zbyt szybko zbyt szczerzy. Zbyt rozmowni w obnażaniu swojego życia przed tymi, których nawet nie znamy. Pierwsze rozmowy brzmią już jak rozmowy starych przyjaciół. Nadmierną otwartością probujemy tak szybko zbudować nierozerwalną więź, jakbyśmy mieli nie zdążyć zrobić tego nigdy. Zbyt szybko zauroczeni, budujemy w swoich głowach wizerunki naszych rozmówców, przykrawamy je do swoich wyobrażeń; nieświadomi, mimowolnie. I czasami nawet przez jakiś czas to działa.
Nieustannie potrzebujemy podziwu, zauważenia, docenienia, potwierdzenia, że jesteśmy - zauważalni, widziani, potrzebni. Tu, teraz, komuś, na tym świecie. Nieustannie próbujemy wyjść poza naszą samotność. Nawiązujemy relacje; zbyt szybkie, zbyt płytkie lub zbyt głębokie, zbyt wiele lub zbyt mało. Zbyt bliskie, by móc z nich łatwo zrezygnować. Ludzie przychodzą i odchodzą, a my wciąż szukamy kogoś, kto wypełni brak. Szybko zastępujemy sobie ludzi ludźmi. Szybko wchodzimy w kolejne rozmowy. Szybko oddajemy kolejny kawałek siebie, który raz oddany już nigdy do nas nie wraca. Niezauważamy, że wszystko za bardzo. Zbyt intensywnie, zbyt gwałtownie, zbyt emocjonalnie. Brniemy w następne relacje. Z nadzieją, z potrzebą, z wiarą...
Dopadani przez kolejne rozczarowania wciąż nie umiemy zostawić świata za sobą. Nawet na jakiś czas. (...) "
Reposted frommerkaba merkaba
Ehem
9046 efad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamerkaba merkaba

October 28 2018

Ehem
4862 4f5e 500
Reposted frompandotree pandotree

October 25 2018

Ehem
8119 5ec5
Reposted fromdiebitchess diebitchess viaOnly2you Only2you

October 24 2018

Ehem
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxcocainex xcocainex

October 17 2018

Ehem
3622 1762
Reposted fromretro-girl retro-girl viaOnly2you Only2you

October 14 2018

Ehem
2659 d9ae 500
Reposted fromoll oll viapastelowe pastelowe
Ehem

Reposted fromcarly carly viapastelowe pastelowe
Ehem
4462 d983
Reposted fromakallabeth akallabeth viapastelowe pastelowe

October 10 2018

Ehem
0903 1c62 500
Reposted from4777727772 4777727772
Ehem
0923 b24a 500
Reposted from4777727772 4777727772

October 08 2018

1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaspecialneeds specialneeds
Ehem
2976 2096 500
Reposted fromoll oll viaspecialneeds specialneeds

September 18 2018

Ehem
3520 a459 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin

September 15 2018

Ehem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl