Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2019

Ehem
Reposted fromFlau Flau

February 10 2019

Ehem
2192 c90c 500
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamononok mononok

February 04 2019

Ehem
Ehem
Ehem
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viapastelowe pastelowe

February 03 2019

Ehem
9771 05eb 500
Reposted fromnutt nutt viagrobson grobson
Ehem
3271 9450 500
Reposted fromsoftboi softboi
Ehem
6941 2624
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
Ehem
Ehem
3097 edf0
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
Ehem
2839 695f 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
Ehem
3234 ca6c 500
Reposted from4777727772 4777727772
Ehem
3236 1486 500
Reposted from4777727772 4777727772
Ehem
3241 060d 500
Reposted fromipo ipo

November 07 2018

Ehem
2978 e8ea 500
Listopad mnie dopadł
Reposted fromkrn krn
Ehem
2115 3613 500
Reposted fromu-dit u-dit viagrarzynka grarzynka
8873 43b9 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaOnly2you Only2you

November 04 2018

Ehem
9946 3426 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney
Ehem
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena
Ehem
"Tak bardzo potrzebujemy bliskości. Tak bardzo czujemy się samotni ze sobą, że nieustannie szukamy kogoś, kto z nami tę samotność będzie dzielił. Zbyt szybko zbyt szczerzy. Zbyt rozmowni w obnażaniu swojego życia przed tymi, których nawet nie znamy. Pierwsze rozmowy brzmią już jak rozmowy starych przyjaciół. Nadmierną otwartością probujemy tak szybko zbudować nierozerwalną więź, jakbyśmy mieli nie zdążyć zrobić tego nigdy. Zbyt szybko zauroczeni, budujemy w swoich głowach wizerunki naszych rozmówców, przykrawamy je do swoich wyobrażeń; nieświadomi, mimowolnie. I czasami nawet przez jakiś czas to działa.
Nieustannie potrzebujemy podziwu, zauważenia, docenienia, potwierdzenia, że jesteśmy - zauważalni, widziani, potrzebni. Tu, teraz, komuś, na tym świecie. Nieustannie próbujemy wyjść poza naszą samotność. Nawiązujemy relacje; zbyt szybkie, zbyt płytkie lub zbyt głębokie, zbyt wiele lub zbyt mało. Zbyt bliskie, by móc z nich łatwo zrezygnować. Ludzie przychodzą i odchodzą, a my wciąż szukamy kogoś, kto wypełni brak. Szybko zastępujemy sobie ludzi ludźmi. Szybko wchodzimy w kolejne rozmowy. Szybko oddajemy kolejny kawałek siebie, który raz oddany już nigdy do nas nie wraca. Niezauważamy, że wszystko za bardzo. Zbyt intensywnie, zbyt gwałtownie, zbyt emocjonalnie. Brniemy w następne relacje. Z nadzieją, z potrzebą, z wiarą...
Dopadani przez kolejne rozczarowania wciąż nie umiemy zostawić świata za sobą. Nawet na jakiś czas. (...) "
Reposted frommerkaba merkaba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl